Welzijn


Nieuwsberichten


Preventiebeleid - digitaal raadplegen

Een goed preventiebeleid werkt pas als elke schakel er aan mee werkt, van leerkracht, keuken-, bus- begeleider, onderhoudsmedewerker tot directeur en hiërarchische lijn. Ieder speelt er zijn rol in.
Als scholengemeenschap willen we werken met een open beleid die voor iedereen toegankelijk is.
Hiervoor werken we met een digitaal programma waar elk personeelslid makkelijk verschillende documenten (onthaalbrochure, globaal preventieplan, asbestinventaris, veiligheidsinstructiekaarten, ...) kan terug vinden.
Daarnaast biedt het platform ook de mogelijkheid om onveilige situaties of herstellingswerken online te melden.

Generic placeholder image

Welzijn op school

In onze scholengemeenschap vinden we het welzijn van onze personeelsleden belangrijk. Het doen aan risicopreventie, via collectieve en individuele maatregelen, risico's vermijden, uitschakelen of de impact ervan inperken. Opleiding en sensibilisering zijn daarbij cruciaal.
Daarom is er binnen de scholengemeenschap een interne preventiedienst opgericht om mee het welzijnsbeleid te bepalen en tot uitvoering te brengen.
In de preventiedienst is één preventieadviseur werkzaam, met ondersteuning door een preventie-anker in elke school.

Generic placeholder image