Welzijn


Nieuwsberichten


Preventie Coronavirus Coronavirus: richtlijnen voor scholen

1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Gewone zeep volstaat.

2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.

6. Vermijd nauw contact met zieke personen.

7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Generic placeholder image

Wat betekent welzijn voor onze scholengemeenschap?

Om het welzijn van het onderwijspersoneel tot stand te brengen moet een schoolbestuur een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Binnen deze dienst moeten één of meer preventieadviseurs aangesteld worden. Voor onze scholengemeenschap bestaat deze dienst uit 2 preventieadviseurs.

Een preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen (het schoolbestuur, de hiërarchische lijn en het onderwijspersoneel) bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Onze interne dienst staat dus in eerste instantie in voor het welzijn van het personeel van de scholengemeenschap, maar uiteraard worden ook de kinderen meegenomen in ons welzijnsbeleid. Want welzijn is de zorg van iedereen!

Generic placeholder image