Welzijn


Nieuwsberichten


Wat betekent welzijn voor onze scholengemeenschap?

Om het welzijn van het onderwijspersoneel tot stand te brengen moet een schoolbestuur een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichten. Binnen deze dienst moeten één of meer preventieadviseurs aangesteld worden. Voor onze scholengemeenschap bestaat deze dienst uit 3 preventieadviseurs.

Een preventieadviseur geeft advies over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het welzijnsbeleid en helpt alle betrokken partijen (het schoolbestuur, de hiërarchische lijn en het onderwijspersoneel) bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Onze interne dienst staat dus in eerste instantie in voor het welzijn van het personeel van de scholengemeenschap, maar uiteraard worden ook de kinderen meegenomen in ons welzijnsbeleid. Want welzijn is de zorg van iedereen!

Generic placeholder image

SAFETY FIRST!

Onze scholengemeenschap telt 9 basisscholen, verdeeld over 11 vestigingsplaatsen. Dit houdt dus in dat het personeel dat we willen en moeten bereiken behoorlijk verspreid is. Voor sommige items die wij belangrijk vinden is een filmpje verspreiden onder de collega's nu eenmaal veel efficiënter dan op 11 verschillende locaties ons verhaal te gaan brengen.

Als we onze boodschap bovendien wat ludiek kunnen brengen, dan hopen dat die duidelijker overkomt en binnenkomt... De welzijnsmaterie heeft uiteraard steeds een wettelijk kader, maar door deze luchtig over te brengen hopen we onze doelstellingen vlotter te bereiken.

De sitcom "Safety First" is bij de meeste mensen goed gekend. We proberen van dit succes handig gebruik te maken om onze actiepunten te verspreiden. Onder elk filmpje vindt u een rode knop waarmee u de bijhorende documenten (voornamelijk checklists) kunt downloaden. Want met een filmpje alleen komen we er niet natuurlijk... Succes!

Het Safety First-team van de scholengemeenschap,

Den Jean, den Sean en den Martin

Generic placeholder image