Inschrijvingen


Download hier de informatie of bekijk deze hieronder.Instappen
Informeer je over de scholen


 • Op de website van elke school vind je informatie over hoe de school onderwijst, opvoedt en ouders betrekt.
 • Bekijk op de website ook het reglement van de school. Het reglement vermeldt afspraken over wat mag en moet.
 • Sommige scholen organiseren een infoavond of een bezoekmoment. Vraag ernaar in de school.


Schrijf je kind in


Inschrijven: hoe en wat?

Een kind inschrijven gebeurt in de school (tijdens de openingsuren van de school).

Als je akkoord gaat met:

 • de wijze waarop de school je kind onderwijst en opvoedt
 • het reglement van de school (dat zegt wat mag en wat moet)
dan is je kind eigenlijk automatisch ingeschreven.

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.
Bepaalde kinderen krijgen voorrang (zie: ‘Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?’).

Welke scholen voorzien rechtstreekse inschrijvingen?

In Menen schrijven de katholieke scholen in via dit systeem:

 • Menen: Binnenhof (Binnenhof en Charles Cappellestraat), Blijdhove, Sint-Jansschool, Sint-Joris, Vlam.
 • Lauwe: De Stap.
 • Rekkem: Ons Kasteeltje (Kasteeldreef en Paradijs).

Wanneer inschrijven?

Een kind dat een al een broer of zus heeft die ingeschreven is in de school of een kind van een personeelslid van de school krijgt voorrang.
Deze kinderen worden ingeschreven van 15 februari tot 1 maart 2019.

Andere kinderen worden ingeschreven van 18 maart tot 5 april 2019.
Als je dan nog niet bent ingeschreven, moet je wachten tot 2 mei 2019 om je kind in te schrijven.

Alle plaatsen zijn ingenomen: wat dan?

Als er geen vrije plaatsen meer zijn in een geboortejaar of leerjaar kan je je kind toch inschrijven. Je ingeschreven kind staat dan op een wachtlijst. In dat geval bezorgt de school je een officieel document waarop de reden van weigering staat en de plaats van je kind op de wachtlijst.


FAQ: Veel gestelde vragen


Wanneer moet ik mijn kind inschrijven?

Je moet je kind inschrijven als het voor het eerst naar de school gaat. Als je kind geboren is in 2017, schrijf het dit jaar in.
Wacht niet te lang om je kind in te schrijven, zeker als het geboren is in november of december.
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste plaats. Maar er zijn uitzonderingen: bepaalde kinderen krijgen voorang.

Heeft mijn kind voorang?

Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school (ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen) en kinderen van personeelsleden, krijgen tijdens PERIODE 1 voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen.

Elke school wil een evenwichtige verdeling van leerlingen die al of niet beantwoorden aan volgende punten:
 • het gezin ontving een schooltoelage in het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar
 • de moeder van het kind heeft geen diploma van het secundair onderwijs of geen getuigschrift van het zesde jaar BSO of geen gelijkwaardig studiebewijs.
Voor elke school is vastgelegd hoeveel leerlingen worden toegelaten die beantwoorden aan één of beide punten, en hoeveel leerlingen worden toegelaten die aan geen van deze punten beantwoorden.

Beide groepen van leerlingen krijgen tijdens PERIODE 2 voorang in de groep waartoe ze behoren.

Tijdens welke periode schrijf ik mijn kind in?

De school schrijft leerlingen per periode in volgorde in.
 • PERIODE 1 - voorang van inschrijving voor broer en zussen van leerlingen van de school en kinderen van personeelsleden.
  Deze inschrijfperiode loopt van 15/02/2019 tot 01/03/2019.
 • PERIODE 2 - Alle kinderen kunnen ingeschreven worden van 18/03/2019 tot 05/04/2019.
 • PERIODE 3 - Op 2 mei 2019 start de inschrijving van alle kinderen die nog niet zijn ingeschreven.
Je kan inschrijven tijdens de openingsuren van de school of op afspraak. Opgelet: een afspraak om in te schrijven betekent niet dat je voorrang krijgt.

Wat breng ik mee?

Breng de KIDS-ID of IS+-kaart van je kind mee, als je naar school gaat om je kind in te schrijven.

Ontvang je een schooltoelage? Breng dan een bewijs mee, zoals de brief die je ontving van het ministerie of het rekeninguittreksel.

Mag de school weigeren?

Ja. Als er bij de inschrijving geen vrije plaats is dan bezorgt de school je een document waarop staat welke plaats je kind inneemt op de wachtlijst.
Komt er later een plaats vrij, dan neemt de school contact op met de ouders van het kind dat als eerste vermeld is op de wachtlijst.

Naar het buitengewoon onderwijs?

Als je kind het advies krijgt om naar het buitengewoon onderwijs te gaan, dan mag je ook kiezen voor een gewone school. Een school mag de inschrijving van je kind niet zomaar weigeren.

Als je kind een verslag heeft voor het buitengewoon onderwijs moet je dat altijd meedelen aan de school.

Wanneer is mijn kind ingeschreven?

Een kind is pas definitief ingeschreven als de ouders het schoolreglement en het opvoedingsproject van de school ondertekenen.
Zonder deze toestemming kan de school je kind niet inschrijven.

Wanneer kan mijn kind starten op school?

Er zijn 7 instapdagen voorzien. De instapdag hangt af van de geboortedatum van je kind. Op deze site (bovenaan) vind je in het overzicht de instapdatum van je kind.