Raad van bestuur


Hilde Deleu, voorzitter

Jan Derudder, penningmeester

Jonathan Holvoet, secretaris

Gerben Doornaert

Rik Vandamme

Marijke Ducatelle

Tom Legley


Coördinerend en algemeen directeur


Benny Tarras


Directieteam


Jeremy Planckaert, Blijdhove

Monique Leenknecht, Sint-Joris

Els Roelstraete, BuO De Waterlelie

Peggy Vanoverschelde, Binnenhof

Maarten Samyn, De Stap

Isabel Vandecandelaere, Vlam

Ann Expeel, Sint-Jan

Anne Van Tieghem, Ons Kasteeltje

Pieter Muyllaert, Bulo Blijdhove