Algemeen directeur


Benny Tarras


Bestuursorgaan


Hilde Deleu, voorzitter

Jan Derudder, ondervoorzitter

Gerben Doornaert, secretaris

Tom Legley

Stefaan Vermeulen, penningmeester

Bart Cardoen


Directieteam


Jeremy Planckaert, Blijdhove

Monique Leenknecht, Sint-Joris

Els Roelstraete, BuO De Waterlelie

Peggy Vanoverschelde, Binnenhof

Maarten Samyn, De Stap

Isabel Vandecandelaere, Vlam

Ann Expeel, Sint-Jan

Anne Van Tieghem, Kaspar

Pieter Muyllaert, Bulo Blijdhove